• Пон-Пет 9.00-17.00 Ристо Шишков 39

Дома

Единствен центар во регионот специјализиран по психијатрија, Когнитив Бихејвиор Психотерапија (КБТ) и неврологија, препознатлив по современ, ефикасен и иновативен научно докажан третман

РАЗУМ И ВИЗИЈА

Центар за Психијатрија, Когнитив Бихејвиор Психотерапија и Неврологија

ОСНОВАН: Во 2002 година, препознатлив по експертско спроведена психијатрија, Когнитив Бихејвиор психотерапија, нeврологија и менаџирање со човечки ресурси.

Ефикасен

Уникатен

Разновидни услуги

Вредности