Bëni caktimin e kontrollit

Emri juaj:
Mbiemri juaj:
Email:
Telefoni
Përshkrim i shkurtër:

Nënshtroni pyetje

Përshkrim i shkurtër:

Caktoni një sesion online

Sugjeroni një fjalë:

Kontakt

Adresa

Dimitrije Tucoviq 39, 1000 Shkup
Maqedonia
Menjëherë përballë fontanës të Parkut të Qytetit


Telefoni

Фикс. + 389 (0) 322 92 77
Моб. + 389 (0) 70 350 798

E-Mail

vera@equilibriumvera.com
contact@equilibriumvera.com


Koha e punës

E hënë dhe e Mërkurë 9 -18h;
e ejte dhe e premte 9-17h;