Për neQendra terapeutike Ekuilibrium

Qëllimi jonë

"Tju mundësojmë zgjedhje të shpejtë, efektive dhe te dëshmuar shkencërisht për problemet tuaja psikologjike."

Lexo më tepër

D-r M-r Vera Jovanovska Tipko


Menaxher general dhe themelues në Qendrën Terapeutike Ekuilibrium, psikolog, psikoterapeut I sjelljes kognitive, kryehetues gjyqësor I psikiatrisë.

Lexo më tepër

D-r Merita Ismajli Merku


Lexo më tepër

Iskra Serafimova


Asistent zyrtarë.

Lexo më tepër
Qendra terapeutike Ekuilibrium – mendje dhe vizion


THEMELIMI: Në vitin 2002, e njohur simbas zbatimit ekspert të psikoterapisë të sjelljes kognitive.

MOTOJA: Shëndet psiqik – prioritet për të gjithë

AKTIVITETET THEMELORE: Psikoterapi, Farmakoterapi, Këshillim,Psikologji Korporative dhe menaxhim të burimeve njerëzore, trajnim psikologjik të sportistëve.

METODOLOGJIA: Zgjedhja e problemeve psikologjike nëpërmjet proçesit:

Qasje efektive, terapeutike shkencërisht të dëshmuara:

• Psikodijagnostika, e përshtatur simbas individit
• Psikoterapia e sjelljes kognitive në kombinim me farmakoterapinë (varësisht nga lloji I problemit),
• Drejtimi prikoterapeutik - Analiza transaksionare
• Këshillim profesional

Të vetmit në:

• Terapia e realitetit virtual për trajnim më të shpejtë dhe më efektive gjatë zgjedhjes së fobive specifike ( frika nga fluturimi, fobia sociale, frika nga lartësia…) si dhe forcimi I aftësive komunikuese dhe prezentuese.Ekuilibrium është partner klinik me Virtually Better Company, Atlanta, USA.
• Stimulimi Audio Vizuel me valët elektromagnetike në tru nëpërmjet aparatit Mindworld Spectral Vision Super Exclusive. Relaksim të shpejtë, përmirësim të disponimit dhe gjumit, përforcim të kapacitetit mendor nëpërmjet stimulimeve të lehta dhe të shëndosha të cilat e sinkronizojnë hemisferën e djathtë dhe të majtë të trurit.

Shërbime të tjera të specializuara:

• Shërbime Korporative për kompani nga lëmi të ndryshme, në pjesën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe trajnime të zbatueshme profesionale, praktike dhe korporative.Punojmë simbas nevojave më të rëndësishme të kompanive që të krijojmë strategji të shëndetshme për zhvillim, stress të zvogëluar, motivim të zmadhuar dhe sukes.
• Trajnim psikologjik pëe sportistë nëpërmjet të cilës sportistët mësojnë strategji psikologjike për përforcimin e performances sportive dhe zhvillimit professional.
• Seminare/Edukime/Punëtori profesionale Interaktive nëpërmjet të cilës krijojmë stafin professional bashkë me rrjetin tonë profesional dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Punojmë për ta përforcuar kujdesin, informimin dhe edukimin e shëndetit psiqik. Duam ti thyejmë tabutë të cilat ende ekzistojnë në vendin tone me moton se problemi psiqik nuk është “çmenduri”, kjo është mundësi që secili të njofton më thellë veten, të ndryshohet dhe të rritet dukes njoftuar vlerat dhe potencialet e tyre të vërteta.

Vlerat tona

• Integritet dhe ndershmëri. Të gjitha aktivitetet tona janë të menaxhuara nga etika, respekti dhe të drejtat e personit, mbrojtja e të dhënave dhe besimit të rreptë, kualiteti, qasja.
• Profesionalizëm. Ekipi ynë përbëhet nga persona profesional të licencuar në zonën e tyre me aftësi të zhvilluara personale. Përdorim teknika dhe metoda të dëshmuara shkencërisht, marrim pjesë në hulumtime të dëshmuara shkencore, përcjellim trendet më të reja të mjeksisë, psikoterapisë, psikologjisë sportive dhe korporative dhe punojmë simbas algoritmeve dhe rregullave të cilat I japin institucionet kompetente të kualifikuara. Nëse nuk mundemi tju ofrojmë ndihmën e përshtatshme profesionale do tju japim informatë se ku ta kërkoni atë.
• Pasion dhe inovacion. Nga dëshira e vazhdueshme ,besimi dhe puna në vetvete,besojmë në fuqinë dhe potencialin e njerëzve. Nëpërmjet të proçesit të mësimit dhe hulumtimit, sfida dhe ndryshimi sigurojmë zgjedhje psikologjike dhe inovative në biznes.
• Përgjegjësia shoqërore. Fillojmë dhe marrim rolin aktiv në shoqëri duke ndikuar nëpërmjet përparimit të potencialit personal, I cili reflektohet në të gjitha fushat.Përmirësojmë kualitetin e stilit të jetës, informojmë në mënyrë profesionale, përmirësojmë shëndetin tek fëmijët dhe të rriturit, zmadhojmë produktivitetin tek sektorii biznesit, krijojmë rezultate kombëtare në sport.

×

MD Msc Vera Jovanovska Tipko

vera@equilibriumvera.com

General manager and founder of Therapeutic center Equilibrium, psychiatrist, cognitive behavior psychotherapist, coroner of psychiatry
Writing about myself is something that reminds me of the things which I’ve done with hard work, perseverance and a lots of lots of love, and dedicated to my professional and personal development in order to believe with certainty that everyone can deliver changes within themselves, no matter how they seemed unachievable.

Professional conclusion

• My 13 years working experience as a cognitive-behaviour psychotherapist and 6 years working experience as a psychiatrist, includes specific expertise of combined cognitive behavioral psychotherapeutic and pharmacological approach in effectively coping with depression, panic attacks, social anxiety, specific phobias, somatoform disorders (hypochondria), obsessive -compulsive disorder, eating disorders (anorexia, bulimia), sexual dysfunction etc.
• During my professional development, I introduced evidence based innovations, modern therapeutic interventions that were seen for the first time in my country. One of the innovative therapeutic interventions is Virtual Reality therapy for quick and effective dealing with specific phobias (fear of flying, public speech, heights, confined space, etc.) and strengthening communication skills, as well as Audio-visual direct stimulations of brain waves using Mind World Super Exclusive device which provides quick relaxation, improved mood, dealing with insomnia, as well as strengthening the focus, concentration and learning, synchronizing the left and right brain hemisphere.
• Areas of specific corporate expertise - stress management, assertive training in communication and negotiation, emotional intelligence for improving motivation and leadership, conflict resolution, as well as strengthening specific individual leadership skills.
• Implementation of individual and group professional program – psychological training for athletes.
• Educator and mentor for specialized training of professional staff in cognitive-behavioral psychotherapy.
• I satisfied many scientific and practical standards of my profession but I still remain actively committed to continuous professional development. Through my lecturing and scientific research in the country and abroad, I’m doing the exchange of professional experience.
International coordinator of the Association for Cognitive Behaviour Psychotherapy in Macedonia
International coordinator of Macedonian Association for Psychotherapy
An active member of the Scientific Board of the European Association of Cognitive-behavioral psychotherapy.

Education

Accreditation by the British Association for Cognitive behavioral Psychotherapy (BABCT) for educator and supervisor
Specialization in Psychiatry, University of St.Ciril and Methodius, Faculty of Medicine
Maser and subspec. in cognitive-behavioral psychotherapy, University of Dundee, Scotland, UK (Chevening scholarship)
Medical doctor, University St.Ciril and Methodius, Faculty of Medicine

×

Marija Stefanova,

Psychologist, psychotherapist, assertive communication coach, specializing Management of human resources

My long term education in psychotherapy and communicology, Transactional analysis, for me as a psychologist, gave me a good basis for developing applicable methods and techniques in several areas of my professional interest.
The experience gained through working in medical facilities and through daily contact with clients, helped me to specialize in the areas of:

• psychotherapy with children, adolescents and adults
• psychodiagnostic

Working with students from many high schools allowed me invaluable experience in professional orientation, which is crucial for young people who are starting to build their professional identity.
Also, the experience gained in the selection and recruitment of personnel, work in teams and their analysis, further facilitation of different areas: communication, assertive training, conflict resolution, emotional intelligence in business, determination of working styles, team roles, etc., where trough certain communication techniques and methods, certain practical methods are worked out, has built my specialty as a psychologist in the area of corporate psychology.

×

D-r. Merita Ismajli-Merku,

MR-SCI Neurologist

Skopje, Macedonia

| 00389 75 370 596 | meritaimarku@gmail.com

EDUCATION

Medical High school 1985-1989

Pristina, Kosovo

Medical Doctor Graduate, 1989-1996

Medical faculty, University of Zagreb, Croatia

Neurology specialist

Clinic of Neurology, University Hospital, Skopje, Macedonia 2003-2007

Health Management six week Course under auspice of Ministry of heath Macedonia. 2007

Master degree in neurophysiology

Postgraduate Studies, University of Skopje, Macedonia 2003- 2009

Master en Envejecimiento y Demencias

Instituto superior De Estudios Psicologicos, BCN, Spain 2016-

Phd Studies in Neurology

University Cyril and Methodius Skopje, Macedonia 2017-

WORK EXPERIENCE

NGO “OXFAM”, Prishtina, Kosovo Oct 1996 – Mar 1997

Open Society Institute, Prishtina, Kosovo Sep 1997 – Dec 1997

Open society Institute, Skopje , Macedonia Jan 1998 – June 1998

Private Clinic “Shendeti” Jun 1998 – Jul 1999

Skopje, Macedonia

Founder of a private business Sept 1999 – Feb 2000

Neurologist at the University Hospital, Sep 2002 – Feb 2011

Neurology Clinic Skopje, Macedonia

Founder and Manager of private Neurology Clinic Jun 2011 – Dec 2014

“Neuropraxis” Skopje, Macedonia

Assistant Professor in Neurology, May 2008- feb 2011

University of Hospital Skopje, Macedonia

CRA at Clinres Farmacija , Skopje, Macedonia

Principal investigator in clinical trial

“Randomised, phase III double –blind, multicentric study on efficacy and safety of BF2.649 in the tratment of Excessive daytime Sleepines in patients with opstructive Sleep Apnoea Syndrome”. sept 2012 –march 2014

Adviser of Minister of Health

Ministry of Health, Skopje Macedonia june-december 2017

HOSPITAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS

 • ILAE

 • EUREPA

 • Macedonian League against epilepsy


 • ADDITIONAL EDUCATION

 • 2004 - EFNS academy for young neurologist and trainees, 5th course, Stare Splavy Chez Republic
 • 2004 - 2005, Seminar of electroencephalography Neurology Clinic, University Hospital Skopje, Macedonia.
 • 2005 - EMG-EP course under auspices of the European Chapter of International Federation of Cinical Neurophysiology, Belgrade, Serbia.
 • 2005 - Epilepsy school, organized by Yugoslavian League Against Epilepsy, Iriski Venac, Srbija.
 • 2005 - 2006, Genetics of epilepsy – distance learning course under auspice of European epilepsy academy.
 • 2006 - Poremecaji glasa I govora neurogene etiologije , seminar kontinuirane medicinske edukacije , Belgrade - - Universitet u Beogradu, centar za CME, ‘Institut za neurologiju I Institut za ORL I Maksilofacijalnu hirurgiu’.
 • 2007 - Seminar of electromyography, Neurology Clinic , University Hospital , Skopje.
 • 2007 - 2nd Eilat International Educational Course: Phramacological treatment of epilepsy,Eilat , Israel.
 • CME activity organized by American Academy of neurology on regular basis twice per year.
 • 2007 - Zdruzenie na nevrolozite na Makedonija, Sovremeni aspekti vo AED terapija, velesko ezero.
 • 2008 - Prviot megjunaroden simpozium za epilepsii I nevrofiziologija.
 • 2008- 7th International Course on epilepsy: Advanced International Course: ‘Bridging Basic with Clinical Epileptology’ - Venice International School of Neurological Sciences- San Servolo, Venice Italy.
 • 2008 - 10th Epilepsy School , Divcibare, Srbija, Yugoslav Union of Leagues Against Epilepsy.
 • 2008 - 13th European Congress of Clinical Neurophysiology ,Istanbul, Turkey. Attended teaching curses; ( Routine EEG for epilepsy, inherited neuropathies, Repetitive stimulation technique for NMJ disorders, unusual nerve testing, sleep, pitfalls in EMG and EEG).
 • 2008- Seminar of Acibadem Health care group on Gamma knife Radiosurgery , Skopje, Macedonia.
 • 2009- Symposium in Epilepsy and Neuroscience , Prishtina Kosovo , EUREPA
 • 2010- Salzburg Seminars organised by Open Society Institute Skopje
 • 2017 Congress of neurologist with international participation, Belgrade Serbia.
 • Languages:

  Albanian: native

  English: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)

  Serbo-Croatian: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)

  Macedonian: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)


  1. Djonov I, Nikodijevic-Kedeva D, Kuzmanovski I, Petrovska D, Marku M.: Modern aspects in treatment of polymiosithis/dermathomyositis (PM/DM) , XVI Congress of Macedonian medical doctors, Ohrid, Macedonia, june 2003

  2. Trencev R, Georgievska A, Ismajli-Marku M, Baneva N, Hristov Z : Acute paraplegy as initial manifestation of dissection of aneurism of thoracal aorta, XVI Congress of Macedonin medical doctors, Ohrid, Macedonia, june 2003: Book of abstracts, page 196.

  3. Ismajli-Marku M, Nikodijevic-Kedeva D, Petrovska D, Kuzmanovski I, Dimova A,Orovcanec N : Refractory epilepsy: CT and NMR correlation study, 35 th International Danube Symposium for Neurological sciences and continuing education, Belgrade, SRB, September 2003.

  4. Taravari A, Haxihamza K, Marku M. CADASIL. Makedonski medicinski pregled 2003; 3-4:177-180.

  5. Marku M., Pashu M., Cvetkovska E., Taravari A., Nikolovski G.: Effects of CBZ, VPA, PHB on GGT and other liver function tests, 7th Eilat Conference on new antiepileptic drug, Villasimius, Sardinia, Italy, May 9-13, 2004

  6. Taravari A., Haxhihamza K., Marku M., Useini B., Orana I., Amiti J.: Immunoglobulines and their intravenous use in neurology. Medicus, 2: 88-93 December 2004

  7. Taravari A, Haxhihamza K, Marku M, Useini B, Orana I, Amiti J. Immunoglobulines and their intravenous use in neurology. MEDICU

  LIST OF PUBLICATIONS

  8. S 2004; 2: 88-93Popovski A, Arsovska A, Taravari A, Ismajli-Marku M, Haxhihamza K. Praktikum neurologjik. Fajnart Multimedija, Skopje, 2005

  9. Marku M., Nikodijevic –Kedeva D., Cvetkovska E., Taravari A: Retrospective view to refferals in EMG diagnostics in Macedonia, 8 th Congress of Clinical Neurophysiology of Serbia and Montenegro with international participation, Belgrade 2006 .

  10. Taravari A., Zeqiri A., Karpuzi A., Marku M, Sadiku V., Diagnostic and differential diagnostic methods of parkinsonism, Medicus V, 53-61, june 2006

  11. Taravari A, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M, Kamberi B. Klini~ki, nevrofiziolo{ki i genetski naodi kaj bolni so idiopatska parkinsonova bolest. Mak Med Pregled 2009; 62 (2): 24-28.

  12. Cepreganova-Cangovska T., Cvetkovska E., Kuzmanovski I., Ismajli-Marku M., Nikodijevic D., Arsovska A.: Konvulziven status epileptikus Epilepsija 27/28: 57-59, juni 2008.

  13. Taravari A., Petrov I., Petrova V., Ismajli-Marku M.: Klinicki, nevrofizioloski i genetski naodi kaj bolni so idiopatska Parkinsonova bolest. Epilepsija 27/28: juni 2008.

  14. Taravari A, Marku M. Haxhihamza K, Xhaferi I. Parkonsonizam i hereditet, MMP, 2008 ; 62(1):11-16

  15. Taravari A., Barbov I., Marku M., Ismaili I., Iseini M.: Analize epidemiologjike e parkinsonizmit ne qytetin e Shkupit. MEDICUS 2008, Vol.IX(1): 138-146.

  16. Agai L., Mircevski M., Ismajli-Marku M., Taravari A.: Demtimi dytesor i trurit. Medicus 2008 , Vol IX (1) : 347-350.

  17. Risteski M., Tolevska C., Duma F., Avramovska V., Nikodijevic D., Cvetkovska E, Ismjli Marku M.: Intracelular signal pathways in TSC- personal view. Epilepsia 2008, broj 29/30: 25-30.

  18. 4th congress of the Neurologist of Macedonia with International participation 3-7 september 2008 with oral presentation: differential diagnostic criteria of tremor

  19. Taravari A, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M, Kamberi B. Klini~ki, nevrofiziolo{ki i genetski naodi kaj bolni so idiopatska parkinsonova bolest. Mak Med Pregled 2009; 62 (2): 24-28.

  20. Ismajli Marku M., Cvetkovska E., Cepreganova-Cangovska T., Adili F., Petrova V.: Retrospektivna studija na upatnite dijagnozi vo laboratorija za EMG , Medicus 2009 Vol XI(1).

  21. Cepreganova – Cangovska T., Nikodijevic D., Cvetkovska E., Ismajli- Marku M.: Comorbidity of migraine and epilepsy, 3 rd Epilepsy Congress with international participation, 23-26.04.2009, Belgrade, Serbia.

  22. I.Kuzmanovski., E.Cvetkovska., Marku Ismaili M., Cepreganova Cangovska T.:Effectivines of levetiracetam as add on therapy in patients with partial refractory epilepsy, 3 rd Epilepsy Congress with international participation, 23-26.04.2009, Belgrade, Serbia.

  23. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Kadri Haxhihamza, Bajram Kamberi, Sabi Bajrami. Neuropsychophysiological findings in patients with idiopathic Parkinson’s disease. MEDICUS 2009; Vol 12 (2):104-108.

  24. Bajram Kamberi, Farije Kamberi, Viktor Isjanovski, Arben Taravari, Merita-Marku Ismajli. Disa aspekte kliniko-epidemiologjike te ndryshimeve ne faktoret e riskut te te hospitalizuarit nga aksidenti vaskular cerebral per here te pare ne spitalin e Tetoves gjate viteve 2005-2007. MEDICUS 2009, Vol 12 (2): 113-118.

  25. Taravari A, Traubner P, Gortha S, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M. Clinical, neurophysiologic, neuropsychological findings and short genetic analysis in patients with idiopathic Parkinson’s disease. Bratisl Lek Listy 2010; 111 (3):156-159.

  26. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Bajram Kamberi, Mair Iseini. Asociranost na idiopatskata Parkinsonova bolest so depresijata. Medikus 2010, Vol. 13 (1): 114-118.

  27. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Aleksandar Hristovski, Tanja Chepreganova-Changovska, Mair Iseini. Clinical and epidemiological study of Parkinsonism in Skopje. Medicus 2010; Vol. XIV (2): 44-52.

  28. Taravari Arben, Petrov Igor, Petrova Vera, Ismajli-Marku Merita, Hristov Aleksandar, Cepreganova-Cangovska Tawa. Epidemiolo{ka analiza na parkinsonizmot vo Skopje. Mak Med Pregled 2010; 64 (1): 41-47.

  29. “Neuroimaging for clinicians-combining research and practice” BOOK edited by Julio F. P. Peres. 2011“ Clinical and genetic aspects in patients with idiopathic Parkinson Disease” A. Taravari, M. Milanovska, I Petrov, V. Petrova, Merita Ismajli-Marku, B. Memedi, F. Cana, F. Mexhiti.

  30. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Bajram Kamberi, Mair Iseini. Asociranost na idiopatskata Parkinsonova bolest so depresijata. Medikus 2010, Vol. 13 (1): 114-118.

  31. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Aleksandar Hristovski, Tanja Chepreganova-Changovska, Mair Iseini. Clinical and epidemiological study of Parkinsonism in Skopje. Medicus 2010; Vol. XIV (2): 44-52.

  32. Taravari Arben, Petrov Igor, Petrova Vera, Ismajli-Marku Merita, Hristov Aleksandar, Cepreganova-Cangovska Tawa. Epidemiolo{ka analiza na parkinsonizmot vo Skopje. Mak Med Pregled 2010; 64 (1): 41-47.

  33. Arben Taravari, Marija Milanovska, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Besim Memedi, Fadil Cana and Fatmir Mexhiti (2011). Clinical and Genetic Aspects in Patients with Idiopathic Parkinson Disease, Neuroimaging for Clinicians - Combining Research and Practice, Julio F. P. Peres (Ed.), ISBN: 978-953-307-450-4, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/clinical-and-genetic-aspects-in-patients-with-idiopathic-parkinson-disease .

  34. Арбен Таравари, Мерита Исмајли-Марку, Фатмир Меџити, Газменд Халити, Бесим Мемеди. Деменција и депресија кај пациенти со идиопатска Паркинсонова болест. Medicus 2012, Vol. XVII (1): 81-6.

  ×