Shërbime terapeutike

Psikoterapia

Zgjidhja e problemeve fillon me pranimin e problemit dhe duke kërkuar ndihmë profesionale. Ne do të ndihmojë në zgjidhjen e problemit КВТ.


Lexo më tepër
Shërbimet neurologjike

Dhimbje koke dhe migrenë, Marramendje, Epilepsi, Qafa dhe dhimbje prapa, Stroke dhe TIA, Skleroza e shumëfishtë, Demenca (Alzheimer dhe Vaskular), Sëmundja e Parkinsonit

Lexo më tepër
Farmakoterapia

Qendra jonë terapeutike drejtohet në bazë të fakteve shkencore të cilat vërtetojnë se edhe farmakoterapia dhe psikoterapia kanë pjesën e tyre të rëndësishme në beneficionet nga tretmani i problemeve psikologjike.

Lexo më tepër
Realitetit Virtual

Terapia e Realitetit Virtual është intervenim terapeutik efektiv e cila është e dizajnuar për përmirësimin e TKB tek agorafobia, fobia sociale, PTSD dhe fobia tjera specifike.

Lexo më tepër
Tekninat audio-vizuale

Teknikat audio-vizuale përdoren për përmirësimin e disponimit, kushteve mentale dhe nivelit energjetik.


Lexo më tepër
Aftësitë komunikuese

Si të arrijmë deri tek marrëdhëniet më të mira ndërpersonale (në biznes, ato sociale, të dashurisë, politike …)? Nëpërmjet të komunikimit

Lexo më tepër

Si të arrijmë deri tek marrëdhëniet më të mira ndërpersonale (në biznes, ato sociale, të dashurisë, politike …)? Nëpërmjet të komunikimit, është e thjeshtë apo jo? Mirëpo ndonjëherë është për shkak se nuk kemi pasur mundësi në jetë që dikush të na mëson se si të komunikojmë, e cila dallohet nga mësimi I gjuhës dhe fjalimit.

Lajmi I mirë është se zgjedhja gjendet tek aftësitë komunikuese të cilat janë shumë të rëndësishme në të gjitha marrëdhëniet ndërpersonale.

×

Teknikat audio-vizuale përdoren për përmirësimin e disponimit, kushteve mentale dhe nivelit energjetik. - Mindworld SpectralVision SuperExclusive., e cila është i projektuar nëpërmjet teknologjisë më të re që të njejtën kohë kombinojnë ritëm, ton muzikal me efekt kaleidoskopik që nëpërmjet stimulimit ndriçues tju dërgojë deri tek i shpejtë, meditimi, gjum, energji


Teknikë e cila ju dërgon deri në efektin psiqik pa folur!

Si punon shkencërisht Mindworld SpectralVision SuperExclusive ?

Ju mundëson klientëve ta përmirësojnë punën e përbashkët të hemisferës së majtë dhe të djathtë, e cila shkencërisht quhet sinhronizim. Aparati përdor 100 programe të ndryshme i cili stimulon 4 valë të trurit (alfa, beta, teta dhe delta) varësisht prej efektit të cilin duam ta arrijmë tek klienti.

Si punon MindWorld SpectralVision SuperExclusive ?

Stimulimi audiovizual (avs) me ndihmën e teknologjisë MindWorld SpectralVision mundëson rezultate të ndryshme nga teknologjitë tjera për gjendjen e trurit. Tabela më poshtë më detalisht ju tregon një pjesë të dallimeve... EKSPERIENCË E KLIENTËVE

Rezultatet

AVS Tjera
QASJE JOSULMUESE PO ?
PROCEDURË TË LEHTË PËR MËSIM (RELAKSOHU DHE LEJO QË TRURI VETË TË PUNON) PO JO
KRIJIM TË TERAPISË INDIVIDUALE PO JO
MJEDIS TË KËNDSHËM PËR PUNË ME TERAPI PO ?
INTIMITET PËR SECILIN KLIENT PO ?
KARRIGE PËR RELAKSIM PO JO
REZULTATE PËR STATUSIN E KLIENTIT PO ?
PROFESIONALIZËM NË ÇDO SITUATË PO JO
SHËRBIME TË VAZHDUESHME PO JO
PËRCJELLJA E GJENDJES PO ?
FSHEHTËSIA E GJITHË INFORMATAVE PO JO
VARËSISHT NGA PSIKOTERAPIA JO PO
QËLLIMI YNË: TJU NDIHMOJMË NJERËZVE PO ?

HULUMTIM DHE ZHVILLIM
10+ VITE HULUMTIM DHE ZHVILLIM PO ?
PËRPARIM NË SHKENCËN NEUROLOGJIKE PO PO
HULUMTIMI NË VAZHDIM PO ?
KOMPLEMENTARITETI I MODELEVE TË NDRYSHME PO ?
SPECIALITETET MË TË MIRA PO PO
METODA TË REJA PO JO

REZULTATET
SAKTËSIA E REZULTATEVE TË PRANUARA PO JO
EFIKASITETI I DËSHMUAR PO ?
PA PËRPARIM (1-2 JAVË) PO JO
REZULTATE TË CILAT ZGJASIN PO ?
TË FOKUSUAR NË SIMPTOME JO PO
QASJE HOLISTIKE PO ?
MENAXHIM SIMBAS TË DHËNAVE PO JO
PËRFORCIM ME MUZIKË RELAKSUESE PAS SESIONIT PO JO

TEKNOLOGJIA
TERAPI INDIVIDUALE PËR SECILIN KLIENT PO JO
QASJA “NJË MADHËSI I PËRFSHIN TË GJITHË" JO PO
PROTOKOL DINAMIK PO JO
BARASPESHIM I KOHËS PO JO
OPTIMIZIM I VALËVE TË TRURIT PO JO
PËRPARIM TEKNOLOGJIK PO JO
QËLLIMI – MBLEDHJA E TË DHËNAVE ONLINE PO JO
RRAHJET STATIKE BINARE (TAKTET) JO PO
SQARIMI I KLIENTËVE SE SI TË NDIKOJNË NË VALËT E TRURIT (KUSHTËZIM OPERANT) JO PO
NDIHMA E TRURIT PËR TU BALANCUAR VETËM PO JO
×

Terapia e Realitetit Virtual është intervenim terapeutik efektiv e cila është e dizajnuar për përmirësimin e TKB tek agorafobia, fobia sociale, PTSD dhe fobia tjera specifike. Në qendrën tonë përdorim rrethana virtuale për tejkalimin e frikës nga fluturimi, lartësitë, fjalime publike, hapësirë të hapur dhe të mbyllur, stuhi. Gjithashtu edhe rrethana virtuale për përmirësimin e aftësive në kuadër të inervistës dhe relaksimit fizik.

Dëshmi për efikasitetin e BPT

Praktika e vërteton shkencën.BPT është terapi efikase e ekspozimit për shkak të bazës shkencore të sjelljes , e cila bazohet në ndryshimin e kushtëzimit jofunkcional e cila sjell deri tek paraqitja e frikës joracionale tek individi, një kushtëzim i ri funkcional nëpërmjet të prezentimit të informatave reale të sigurta. Ana e saj më e ndritshme është ekspozimi direkt i stimuluesit stresor (si në një situatë reale) nëpërmjet të cilës zvogëlohet shmangia, me atë edhe frika.

Teknologjia vetë nuk mund të zgjedh problemet psiqike.Mirëpo,ajo është ndihmës në duart e klinikut për përkrahjen e klientit.
Si duket sesioni tipik BPT?

Para se të del klienti në botën virtuale, bëhet vlerësimi i problemit dhe realizohen të paktën 3 sesione psikoterapeutike për përgaditje dhe fitimin e besimit. Pastaj vijon tretmani me futjen në maskën virtuale nëpërmjet të cilës klienti me audio dhe në mënyrë vizuale përcjellet në një situatë reale e cila për atë paraqet një problem.Rrethina virtuale është e kontrolluar nga ana e terapistit dhe në tërësi është e përshtatur me ekspozimin virtual prej 45 deri në 50 minuta dhe mbahet brenda në hapësirën tonë terapeutike.

×

Qendra jonë terapeutike drejtohet në bazë të fakteve shkencore të cilat vërtetojnë se edhe farmakoterapia dhe psikoterapia kanë pjesën e tyre të rëndësishme në beneficionet nga tretmani i problemeve psikologjike.

Në arsyet për paraqitjen e problemeve psikologjike ndërlidhen faktorët biologjik, psikologjik dhe sociologjik. Ndryshimet biologjike të cilat paraqiten gjatë çrregullimeve psikologjike, na tregojnë se gjatë tretmanit duhet të përfshihen mjekime të cilat ia përmirësojnë simptomatologjinë klientit.Në qendrën tonë zgjedhjen e tretmanit e bën psikiatri me ndihmën e psikodiagnostifikimit të psikologut. Çdo klient dallohet dhe reagon ndryshe gjatë terapisë, për atë shkak zgjedhja e tretmanit bëhet varësisht nga vlerësimi profesional i terapistit në krahasim me klientin dhe vlerësimin e tretmanit.Për atë qëllim tek disa zbatojmë vetëm psikoterapi, tek disa të tjerë vetëm farmakoterapi, ndërsa tek disa kombinim me të dyjat të cilat japin rezultat efektiv. Mjekimet mundësojnë lehtësim më të shpejtë nga simptomet, ndërsa psikoterapia kognitive biheviorale përsëri e mëson klientin që në mënyrë më efektive ti zgjedh problemet e jetës

×
"Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve neurologjike:"

×