Закажете Преглед

Краток Опис:

Поставете Прашање

Краток Опис:

Закажете Онлајн Сесија

Предложете Термин:

Контакт

Адреса

Димитрије Туцовиќ 39, 1000 Скопје
Македонија
Веднаш спроти фонтаната во Градски Парк


Телефон

Фикс. + 389 (0) 322 92 77
Моб. + 389 (0) 70 350 798

E-Mail

vera@equilibriumvera.com
contact@equilibriumvera.com


Работно време

Понеделник и среда 9-18h;
вторник, четврток и петок 9-17h;