Одржан тренинг

Стрес менаџмент 101, Едукативен центар М6, 26 и 27 јуни 2014 год.
Управување со стрес 101: Научно докажани техники и стратегии во практиката за управување со стрес
Д-р М-р Вера Јовановска-Типко
Галерија:

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×