Професионална ориентација

За да им се олесни патот во изградување на професионалниот идентитет на основците и средношколците, Терапевтски центар Еквилибриум нуди можност за стручно индивидуално и групно тестирање и советување за професионална ориентација на основци и средношколци кои имаат потреба од истото.


Професионална ориентација претставува тестирање преку кое ќе се детектираат способностите и потенцијалите во комбинација со интересите на ученикот. За да бидат учениците сигурни во изборот на средно училиште или факултет и проверат дали нивната желба е во склад со нивните потенцијали и интереси, Терапевтски центар Еквилибриум нуди можност за советување и тестирање, со што оние ученици кои се определени ќе можат да го потврдат изборот, а оние кои се неодлучни ќе се насочат адекватно кон професија во која би биле успешни.


×

Спортска психологија

Најдобрите спортисти во светот се наоѓаат на врвот зошто имаат супериорна ментална игра. За таа цел оформивме програма специјално прилагодена за индивидуални и групни спортови која ги користи докажаните спортски психолошки стратегии за подобрување на спортската изведба без разлика дали сте на натпревар или обишен тренинг. За да се дојде до посакуваниот резултат потребно е:

Физички Тренинг + Психички Тренинг = Изведба →→ Цел (Успех)

Како вашата ментална игра ви пречи во спортот?

Намалена самодоверба, намален фокус, страв од грешка, непостојана изведба, вознемиреност во тек на изведба, недостаток на здив под притисок, намалена изведба под притисок, намалена мотивација, негативни мисли.

Како до подобра ментална игра без голем напор и брзина?

Во група или индивидуално потпомогнати од вашите спортски тренери ќе соработуваме како тим.

Ќе научите техники и методи на релаксација и изометричка мускулна релаксација, визуелизација, одржување на фокус (јакнење на концентрација), можност да се одржи емотивна контрола, зголемување на самодоверба, целна насоченост, автоматизам, однос кон тренер (родител), да се биде во „зона“, рационални и позитивни мисли, јакнење на кохезија.

Како и техники за надминување трема, дистракции, повреда, губење на здив, напор и криза. Спортисти уживајте во спортот без напор.

Научете го вашиот ум и тело да соработуваат како тим – еден во друг- ЗДРАВ УМ ВО СПОРТСКО ТЕЛО!

×