За нас

Терапевтски центар Еквилибриум

Наша цел

"Да ви овозможиме брзо, ефикасно, научно докажано решение за вашите психолошки проблеми."

Прочитај повеќе

Д-р М-р Вера Јовановска Типко


Генерален менаџер и основач на Терапевтски центар Еквилибриум, психијатар, когнитив бихејвиор психотерапевт, судски вештак по психијатрија

Прочитај повеќе

Д-р Мерита Исмајли-Марку


Прочитај повеќе

Искра Серафимова


Деловен Асистент.

Прочитај повеќе
Терапевтски центар Equilibrium - разум и визија


ОСНОВАН: Во 2002 година, препознатлив по експертско спроведена Когнитив Бихејвиор психотерапија

МОТО: Психичкото здравје - приоритет за секој

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ: Психотерапија, Фармакотерапија, Советување, Корпоративна психологија и менаџирање со човечки ресурси, Психолошки трениг на спортисти

МЕТОДОЛОГИЈА: Решавање на психолошките проблеми преку процес на:

Ефективен, научно докажан терапевтски пристап:

• Психодијагностика, соодветно избрана според индивидуата
• Когнитив Бихејвиор Психотерапија во комбинација со фармакотерапија (зависно од типот на проблемот),
• Психотерапевтски правец - Трансакциска анализа
• Стручно советување

Единствени во:

• Виртуелна реалност терапија за побрз и поефективен третман во решавање на специфични фобии (страв од летање, социјална фобија, страв од висина...), како и јакнење на комуникациски и презентациски вештини. Еквилибриум е клинички партнер со Virtually Better Company, Atlanta, USA.
• Аудио Визуелна Стимулација на електромагнетни бранови на мозокот преку MindWorld Spectral Vision Super Exclusive апарат. Брза релаксација, подобрување на расположението и сонот, јакнење на умствените капаците преку светлосни и звучни стимулации кои ја синхронизираат левата и десната мозочна хемисфера.

Други специјализирани услуги:

• Корпоративни услуги за компании од најразлични области, во делот на менаџирање со човечки ресурси и специјализирани, практично применливи корпоративни обуки. Се раководиме според приоритетните потреби на компаниите за да создадеме здрава стратегија на развој, намален стрес, зголемена мотивација и успех.
• Психолошки тренинг на спортисти преку кој спортистите учат психолошки стратегии за зајакнување на спортската изведба и личен развој.
• Интерактивни стручни работилници/едукации/семинари преку кои создаваме стручен кадар и градиме професионална мрежа на наши и интернационални соработки.
Работиме да ја зголемиме информираноста и едукацијата за грижата за психичкото здравје. Сакаме да ги разбиеме табуата кои сеуште постојат во нашата земја со мотото дека психичкиот проблем не е “лудост”, тоа е можност секој да се спознае подлабоко себеси, да се промени и да се издигне преку спознавање на вистинските вредности и потенцијали.

Наши вредности

• Интегритет и чесност. Сите наши активности се водени од етика, почит и права на личноста, заштита на податоци и строга доверливост, квалитет, достапност.
• Професионалност. Нашиот тим се состои од лиценцирани стручни лица во својата област, со изградени специфични вештини преку сопствен личен развој и наобразба. Применуваме научно докажани методи и техники, учествуваме во научно истражувачка дејност, ги следиме најновите трендови во медицината, психотерапијата, корпоративната и спортска психологија, а се придржуваме по алгоритмите и насоките кои ги даваат надлежните квалификувани институции. Доколку не можеме да ви понудиме соодветна стручна помош, ќе ви дадеме информација каде на друго место да ја побарате.
• Страст и иновации. Водени од постојана желба, верба и работа на себе, веруваме во силината на потенцијалите на луѓето. Преку процес на истражување и учење, предизвик и промена обезбедуваме иновативни психолошки и бизнис решенија.
• Општествена одговорност. Иницираме и превземаме активна улога во општеството делувајќи преку унапредување на личниот потенцијал, кој се рефлектира на сите полиња. Го подобруваме квалитетот на стилот на живот, стручно информираме, го унапредуваме здравјето кај децата и возрасните, ја зголемуваме продуктивност во бизнис секторот, создаваме национални спортски резултати.

×

Д-р М-р Вера Јовановска Типко

vera@equilibriumvera.com

Генерален менаџер и основач на Терапевтски центар Еквилибриум, психијатар, когнитив бихејвиор психотерапевт, судски вештак по психијатрија
Пишувањето за себе е нешто што и те како ме потсетува за нештата кои со голем труд, истрајност и многу, многу љубов ги посветив на мојот професионален и личен развој за да можам со сигурност да верувам дека и другите можат да постигнат промени кај себе, па и колку да изгледаат неостварливи.

Професионален заклучок

• Моето 13 годишно работно искуство како когнитив-бихејвиор психотерапевт и 6 годишно работно искуство како психијатар вклучува специфична експертиза на комбиниран когнитив бихејвиорален психотерапевтски и фармаколошки пристап во ефикасно решавање на депресија, панични атаки, социјална анксиозност, специфични фобии, соматоформни растројства (хипохондрија), опсесивно-компулсивно растројство, нарушувања во исхраната (анорексија, булимија), сексуални дисфункции и др.
• Во тек на професионалниот развој, воведов иновации кои за првпат се среќаваат во нашата земја, а се во доменот на веќе научно докажани современи терапевтски интервенции. Тоа се Виртуелна реалност терапија за брзо и ефикасно справување со специфични фобии (страв од летање, јавен говор, висина, затворен простор и др.) и јакнење на комуникациски вештини, како и Аудио визуелна дирекна стимулација на електромагнетни мозочни бранови со помош на Mind World Super Exclusive апаратура која овозможува побрза релаксација, подобрување на расположението, справување со несоница, како и јакнење на фокус, концентрација и учење, синхронизација на лева и десна мозочна хемисфера.
• Области со специфична корпоративна експертиза -стрес менаџмент, асертивен тренинг на комуникација и преговарање, емотивна интелегенција за јакнење на мотивација и лидерство, решавање на конфликт, како и јакнење на специфични индивидуални лидерски вештини.
• Имплементација на индивидуална и групна стручна програма на психолошки тренинг на спортисти.
• Едукатор и ментор на специјализирана обука на стручен кадар во когнитив-бихејвиор психотерапија
• Покрај тоа што ги задоволив повеќето научни и практични стандарди на мојата професија и понатаму сум активно посветена на континуирано стручно усовршување. Размената на професионално искуство ја правам преку држење на обуки и научно истражувачка работа во земјата и странство.
Интернационален координатор на Асоцијацијата за Когнитивна-бијејвиор Психотерапија во Р. Македонија
Интернационален координатор на Македонската Асоцијација за Психотерапија
Активен член на научниот одбор во Европската Асоцијација за когнитивна-бихејвиор психотерапија

Образование

Акредитација од Британската Асоцијација за Когнитивна Бихејвиор Психотерапија (BABCT) за едукатор и супервизор
Специјализација по психијатрија, Универзитет Св. Кириј и Методиј, Медицински факултет
Магистер и субспец. по когнитив-бихејвиор психотерапија, University of Dundee, Scotland, UK (Chevening scholarship)
Доктор на медицина, Универзитет Св. Кириј и Методиј, Медицински факултет

×

Марија Стефанова,

Психолог, психотерапевт, тренер по асертивна комуникација, специјализант по Менаџмент на човечки ресурси

Мојата долгогодишна едукација од областа на психотерапискиот и комуниколошки правец, Трансакциска анализа за мене како психолог ми овозможи добра основа за развивање на применливи методи и техники во повеќе сфери на мојот професионален интерес.
Искуството стекнато преку работење во медицински установи при секојдневниот контакт со клиенти ми помогна да се специјализирам во сферата на:

• психотерапија со деца, адолесценти, возрасни
• психодијагностика

Работењето со средношколците од повеќе средни училишта ми овозможи непроценливо искуство во професионалната ориентација, која е од огромна важност за младите луѓе кои почнуваат да го градат професионалниот идентитет.
Исто така, преку искуството стекнато при селекција на кадар, работа во тимови и нивна анализа, понатаму водење на обуки од разни области: комуникација, асертивен тренинг, разрешување на конфликти, емоционална интелигенција во деловно работење, одредување на работни стилови итн., каде преку одредени комуникациски техники и методи се разработуваат одредени практични концепти, ја изгради мојата специјализираност како психолог во областа на корпоративната психологија.

×

Д-р. Мерита Исмајли-Марку,

MR-SCI Neurologist

Skopje, Macedonia

| 00389 75 370 596 | meritaimarku@gmail.com

EDUCATION

Medical High school 1985-1989

Pristina, Kosovo

Medical Doctor Graduate, 1989-1996

Medical faculty, University of Zagreb, Croatia

Neurology specialist

Clinic of Neurology, University Hospital, Skopje, Macedonia 2003-2007

Health Management six week Course under auspice of Ministry of heath Macedonia. 2007

Master degree in neurophysiology

Postgraduate Studies, University of Skopje, Macedonia 2003- 2009

Master en Envejecimiento y Demencias

Instituto superior De Estudios Psicologicos, BCN, Spain 2016-

Phd Studies in Neurology

University Cyril and Methodius Skopje, Macedonia 2017-

WORK EXPERIENCE

NGO “OXFAM”, Prishtina, Kosovo Oct 1996 – Mar 1997

Open Society Institute, Prishtina, Kosovo Sep 1997 – Dec 1997

Open society Institute, Skopje , Macedonia Jan 1998 – June 1998

Private Clinic “Shendeti” Jun 1998 – Jul 1999

Skopje, Macedonia

Founder of a private business Sept 1999 – Feb 2000

Neurologist at the University Hospital, Sep 2002 – Feb 2011

Neurology Clinic Skopje, Macedonia

Founder and Manager of private Neurology Clinic Jun 2011 – Dec 2014

“Neuropraxis” Skopje, Macedonia

Assistant Professor in Neurology, May 2008- feb 2011

University of Hospital Skopje, Macedonia

CRA at Clinres Farmacija , Skopje, Macedonia

Principal investigator in clinical trial

“Randomised, phase III double –blind, multicentric study on efficacy and safety of BF2.649 in the tratment of Excessive daytime Sleepines in patients with opstructive Sleep Apnoea Syndrome”. sept 2012 –march 2014

Adviser of Minister of Health

Ministry of Health, Skopje Macedonia june-december 2017

HOSPITAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS

 • ILAE

 • EUREPA

 • Macedonian League against epilepsy


 • ADDITIONAL EDUCATION

 • 2004 - EFNS academy for young neurologist and trainees, 5th course, Stare Splavy Chez Republic
 • 2004 - 2005, Seminar of electroencephalography Neurology Clinic, University Hospital Skopje, Macedonia.
 • 2005 - EMG-EP course under auspices of the European Chapter of International Federation of Cinical Neurophysiology, Belgrade, Serbia.
 • 2005 - Epilepsy school, organized by Yugoslavian League Against Epilepsy, Iriski Venac, Srbija.
 • 2005 - 2006, Genetics of epilepsy – distance learning course under auspice of European epilepsy academy.
 • 2006 - Poremecaji glasa I govora neurogene etiologije , seminar kontinuirane medicinske edukacije , Belgrade - - Universitet u Beogradu, centar za CME, ‘Institut za neurologiju I Institut za ORL I Maksilofacijalnu hirurgiu’.
 • 2007 - Seminar of electromyography, Neurology Clinic , University Hospital , Skopje.
 • 2007 - 2nd Eilat International Educational Course: Phramacological treatment of epilepsy,Eilat , Israel.
 • CME activity organized by American Academy of neurology on regular basis twice per year.
 • 2007 - Zdruzenie na nevrolozite na Makedonija, Sovremeni aspekti vo AED terapija, velesko ezero.
 • 2008 - Prviot megjunaroden simpozium za epilepsii I nevrofiziologija.
 • 2008- 7th International Course on epilepsy: Advanced International Course: ‘Bridging Basic with Clinical Epileptology’ - Venice International School of Neurological Sciences- San Servolo, Venice Italy.
 • 2008 - 10th Epilepsy School , Divcibare, Srbija, Yugoslav Union of Leagues Against Epilepsy.
 • 2008 - 13th European Congress of Clinical Neurophysiology ,Istanbul, Turkey. Attended teaching curses; ( Routine EEG for epilepsy, inherited neuropathies, Repetitive stimulation technique for NMJ disorders, unusual nerve testing, sleep, pitfalls in EMG and EEG).
 • 2008- Seminar of Acibadem Health care group on Gamma knife Radiosurgery , Skopje, Macedonia.
 • 2009- Symposium in Epilepsy and Neuroscience , Prishtina Kosovo , EUREPA
 • 2010- Salzburg Seminars organised by Open Society Institute Skopje
 • 2017 Congress of neurologist with international participation, Belgrade Serbia.
 • Languages:

  Albanian: native

  English: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)

  Serbo-Croatian: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)

  Macedonian: C2 (Speak), C2 (Write), C2 (Read), C2 (Understand)


  1. Djonov I, Nikodijevic-Kedeva D, Kuzmanovski I, Petrovska D, Marku M.: Modern aspects in treatment of polymiosithis/dermathomyositis (PM/DM) , XVI Congress of Macedonian medical doctors, Ohrid, Macedonia, june 2003

  2. Trencev R, Georgievska A, Ismajli-Marku M, Baneva N, Hristov Z : Acute paraplegy as initial manifestation of dissection of aneurism of thoracal aorta, XVI Congress of Macedonin medical doctors, Ohrid, Macedonia, june 2003: Book of abstracts, page 196.

  3. Ismajli-Marku M, Nikodijevic-Kedeva D, Petrovska D, Kuzmanovski I, Dimova A,Orovcanec N : Refractory epilepsy: CT and NMR correlation study, 35 th International Danube Symposium for Neurological sciences and continuing education, Belgrade, SRB, September 2003.

  4. Taravari A, Haxihamza K, Marku M. CADASIL. Makedonski medicinski pregled 2003; 3-4:177-180.

  5. Marku M., Pashu M., Cvetkovska E., Taravari A., Nikolovski G.: Effects of CBZ, VPA, PHB on GGT and other liver function tests, 7th Eilat Conference on new antiepileptic drug, Villasimius, Sardinia, Italy, May 9-13, 2004

  6. Taravari A., Haxhihamza K., Marku M., Useini B., Orana I., Amiti J.: Immunoglobulines and their intravenous use in neurology. Medicus, 2: 88-93 December 2004

  7. Taravari A, Haxhihamza K, Marku M, Useini B, Orana I, Amiti J. Immunoglobulines and their intravenous use in neurology. MEDICU

  LIST OF PUBLICATIONS

  8. S 2004; 2: 88-93Popovski A, Arsovska A, Taravari A, Ismajli-Marku M, Haxhihamza K. Praktikum neurologjik. Fajnart Multimedija, Skopje, 2005

  9. Marku M., Nikodijevic –Kedeva D., Cvetkovska E., Taravari A: Retrospective view to refferals in EMG diagnostics in Macedonia, 8 th Congress of Clinical Neurophysiology of Serbia and Montenegro with international participation, Belgrade 2006 .

  10. Taravari A., Zeqiri A., Karpuzi A., Marku M, Sadiku V., Diagnostic and differential diagnostic methods of parkinsonism, Medicus V, 53-61, june 2006

  11. Taravari A, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M, Kamberi B. Klini~ki, nevrofiziolo{ki i genetski naodi kaj bolni so idiopatska parkinsonova bolest. Mak Med Pregled 2009; 62 (2): 24-28.

  12. Cepreganova-Cangovska T., Cvetkovska E., Kuzmanovski I., Ismajli-Marku M., Nikodijevic D., Arsovska A.: Konvulziven status epileptikus Epilepsija 27/28: 57-59, juni 2008.

  13. Taravari A., Petrov I., Petrova V., Ismajli-Marku M.: Klinicki, nevrofizioloski i genetski naodi kaj bolni so idiopatska Parkinsonova bolest. Epilepsija 27/28: juni 2008.

  14. Taravari A, Marku M. Haxhihamza K, Xhaferi I. Parkonsonizam i hereditet, MMP, 2008 ; 62(1):11-16

  15. Taravari A., Barbov I., Marku M., Ismaili I., Iseini M.: Analize epidemiologjike e parkinsonizmit ne qytetin e Shkupit. MEDICUS 2008, Vol.IX(1): 138-146.

  16. Agai L., Mircevski M., Ismajli-Marku M., Taravari A.: Demtimi dytesor i trurit. Medicus 2008 , Vol IX (1) : 347-350.

  17. Risteski M., Tolevska C., Duma F., Avramovska V., Nikodijevic D., Cvetkovska E, Ismjli Marku M.: Intracelular signal pathways in TSC- personal view. Epilepsia 2008, broj 29/30: 25-30.

  18. 4th congress of the Neurologist of Macedonia with International participation 3-7 september 2008 with oral presentation: differential diagnostic criteria of tremor

  19. Taravari A, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M, Kamberi B. Klini~ki, nevrofiziolo{ki i genetski naodi kaj bolni so idiopatska parkinsonova bolest. Mak Med Pregled 2009; 62 (2): 24-28.

  20. Ismajli Marku M., Cvetkovska E., Cepreganova-Cangovska T., Adili F., Petrova V.: Retrospektivna studija na upatnite dijagnozi vo laboratorija za EMG , Medicus 2009 Vol XI(1).

  21. Cepreganova – Cangovska T., Nikodijevic D., Cvetkovska E., Ismajli- Marku M.: Comorbidity of migraine and epilepsy, 3 rd Epilepsy Congress with international participation, 23-26.04.2009, Belgrade, Serbia.

  22. I.Kuzmanovski., E.Cvetkovska., Marku Ismaili M., Cepreganova Cangovska T.:Effectivines of levetiracetam as add on therapy in patients with partial refractory epilepsy, 3 rd Epilepsy Congress with international participation, 23-26.04.2009, Belgrade, Serbia.

  23. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Kadri Haxhihamza, Bajram Kamberi, Sabi Bajrami. Neuropsychophysiological findings in patients with idiopathic Parkinson’s disease. MEDICUS 2009; Vol 12 (2):104-108.

  24. Bajram Kamberi, Farije Kamberi, Viktor Isjanovski, Arben Taravari, Merita-Marku Ismajli. Disa aspekte kliniko-epidemiologjike te ndryshimeve ne faktoret e riskut te te hospitalizuarit nga aksidenti vaskular cerebral per here te pare ne spitalin e Tetoves gjate viteve 2005-2007. MEDICUS 2009, Vol 12 (2): 113-118.

  25. Taravari A, Traubner P, Gortha S, Petrov I, Petrova V, Ismajli-Marku M. Clinical, neurophysiologic, neuropsychological findings and short genetic analysis in patients with idiopathic Parkinson’s disease. Bratisl Lek Listy 2010; 111 (3):156-159.

  26. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Bajram Kamberi, Mair Iseini. Asociranost na idiopatskata Parkinsonova bolest so depresijata. Medikus 2010, Vol. 13 (1): 114-118.

  27. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Aleksandar Hristovski, Tanja Chepreganova-Changovska, Mair Iseini. Clinical and epidemiological study of Parkinsonism in Skopje. Medicus 2010; Vol. XIV (2): 44-52.

  28. Taravari Arben, Petrov Igor, Petrova Vera, Ismajli-Marku Merita, Hristov Aleksandar, Cepreganova-Cangovska Tawa. Epidemiolo{ka analiza na parkinsonizmot vo Skopje. Mak Med Pregled 2010; 64 (1): 41-47.

  29. “Neuroimaging for clinicians-combining research and practice” BOOK edited by Julio F. P. Peres. 2011“ Clinical and genetic aspects in patients with idiopathic Parkinson Disease” A. Taravari, M. Milanovska, I Petrov, V. Petrova, Merita Ismajli-Marku, B. Memedi, F. Cana, F. Mexhiti.

  30. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Bajram Kamberi, Mair Iseini. Asociranost na idiopatskata Parkinsonova bolest so depresijata. Medikus 2010, Vol. 13 (1): 114-118.

  31. Arben Taravari, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Aleksandar Hristovski, Tanja Chepreganova-Changovska, Mair Iseini. Clinical and epidemiological study of Parkinsonism in Skopje. Medicus 2010; Vol. XIV (2): 44-52.

  32. Taravari Arben, Petrov Igor, Petrova Vera, Ismajli-Marku Merita, Hristov Aleksandar, Cepreganova-Cangovska Tawa. Epidemiolo{ka analiza na parkinsonizmot vo Skopje. Mak Med Pregled 2010; 64 (1): 41-47.

  33. Arben Taravari, Marija Milanovska, Igor Petrov, Vera Petrova, Merita Ismajli-Marku, Besim Memedi, Fadil Cana and Fatmir Mexhiti (2011). Clinical and Genetic Aspects in Patients with Idiopathic Parkinson Disease, Neuroimaging for Clinicians - Combining Research and Practice, Julio F. P. Peres (Ed.), ISBN: 978-953-307-450-4, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/clinical-and-genetic-aspects-in-patients-with-idiopathic-parkinson-disease .

  34. Арбен Таравари, Мерита Исмајли-Марку, Фатмир Меџити, Газменд Халити, Бесим Мемеди. Деменција и депресија кај пациенти со идиопатска Паркинсонова болест. Medicus 2012, Vol. XVII (1): 81-6.

  ×