• Пон-Пет 9.00-17.00 Ристо Шишков 39
              

Специјализиран психијатриски и невролошки центар

Единствен центар во регионот специјализиран по психијатрија, Когнитив Бихејвиор Психотерапија (КБТ) и неврологија, препознатлив по современ, ефикасен и иновативен научно докажан третман

VBI VIRTUAL REALITY SYSTEMS ПАРТНЕР

Единствен клинички партнер во регионот на VBI Virtual Reality Systems за Виртуелна Реалност Терапија за справување со фобии

РАЗУМ И ВИЗИЈА

Центар за Психијатрија, Когнитив Бихејвиор Психотерапија и Неврологија

ОСНОВАН: Во 2002 година, препознатлив по експертско спроведена психијатрија, Когнитив Бихејвиор психотерапија, нeврологија и менаџирање со човечки ресурси.

Ефикасен

Уникатен

Разновидни услуги

Вредности

Пред да закажете состанок, проверете ги искуствата на нашите клиенти од Скајп сесиите