• Пон-Пет 9.00-17.00 Ристо Шишков 39
              

Когнитив Бихејвиор Психотерапија

Когнитив Бихејвиор Психотерапија (скратено КБТ, анг. Cognitive Behavioral Therapy) е научно базирана, краткотрајна, целно-насочена психотерапија заснована на принципот како луѓето размислуваат (когнитив) и се однесуваат (бихејвиор). Терапевтот во КБТ се фокусира на промена на нефункционалното размислување (cognitive distorsions) и однесување со помош на специфични КБТ техники и методи со цел да се надмине проблемот и да се подобри расположението.  КБТ е најефективен тип на психотерапија според National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) за фобии, депресии, панични атаки, хипохондрија, социјална анксиозност, опсесивно-компулсивно нарушување, нарушувања во исхраната (anorexia, bulimia), PTSD и др.

КБТ модел: