• Пон-Пет 9.00-17.00 Ристо Шишков 39
              

Независна Медицинска Евалуација

Изработка на медицинска експертиза која вклучува:

Објективна проценка и евалуација на психолошката состојба на клиентот
Апликација на стандардизирани психолошки тестови
Проценка на типот на психолошка повреда/болест
Насоки за третман и долготрајност на третман