• Пон-Пет 9.00-17.00 Ристо Шишков 39
              

Стрес менаџмент и превенција од Burn Out

  • Работилница специјално дизајнирана за компании во времетрање од 4 и 6 часа
  • Вклучува употреба на научно базирани стрес менаџмент стратегии и техники со цел превенција на негативните ефекти од стресот
  • Учесниците учат како да ги применуваат техниките на работното место, да го идентификуваат оптималното ниво на стрес, бихејвиоралниот модел им овозможува полесно самоспознавање и успешно менаџирање со стресните ситуации
  • Придобивки– медицинско докажани релаксациски техники за психофизичко здравје, лична и работна ефиксаност, помалку боледување, мотивираност, концентрација, организациски и економски бенефит.