• E hën-Pre 9.00-17.00 Risto Shishkov 39
              

Qendra e specializuar psikiatrike dhe neurologjike

Qendra e vetme në rajon e specializuar në psikiatri, psikoterapi psikologjike të sjelljes (Cognitive Behavior Psychotherapy, CBT) dhe neurologji, e njohur për trajtimin modern, efikas dhe inovativ, të provuar shkencëtarisht

VBI VIRTUAL REALITY SYSTEMS PARTNER

I vetmi partner klinik në rajon i VBI Virtual Reality Systems për Virtual Reality Therapy që merret me përballimin e fobive të ndryshme

MENDJE DHE VIZION

Qendra për Psikiatri, Psikoterapi të Sjelljes Kognitive dhe Neurologji

THEMELUAR: Në vitin 2002, e njohur për ekspertizën në Psikiatri, Psikoterapi të Sjelljes Kognitive, Neurologji dhe Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Efikas

Unikat

Shërbime të ndryshme

Me vlerë