• E hën-Pre 9.00-17.00 Risto Shishkov 39
              

D-r M-r Vera Jovanovska – Tipko

Themeluese dhe menaxhere gjenerale

Drejtore e Përgjithshme dhe themeluese e Qendrës Terapeutike Ekuilibrium, psikiatër, psikoterapist i sjelljes kognitive, ekspert psikiatrik.
Shkrimi në lidhje me veten tuaj është diçka që më kujton gjërat që me shumë përpjekje, këmbëngulje dhe shumë dashuri ia përkushtova zhvillimit tim profesional dhe personal kështu që të mund të sigurohem se edhe të tjerët mund të arrijë ndryshime në veten e tyre, pa marrë parasysh sa të pa arritshme duken ato ndryshime.

Konkluzion profesional

Përvoja ime 16 vjeçare si psikoterapist i sjelljes kognitives dhe 12 vjet eksperiencë si një psikiatër përfshijë ekspertizë specifike kombinuar psikoterapi sjelljes njohëse dhe qasje farmakologjike për të adresuar në mënyrë efektive depresioni, sulme paniku, ankthi social, phobias specifike, çrregullime somatoform (hypochondria) çrregullime të ngrënies, çrregullime të ngrënies (anorexia, bulimia), disfunksionet seksuale etj.
Gjatë zhvillimit profesional, kam prezantuar risi që hasen së pari në vendin tonë dhe janë në fushën e ndërhyrjeve terapeutike moderne tashmë të provuara. Ato janë terapia e realitetit virtual për trajtim të shpejtë dhe efikas të fobive specifike (frikë nga fluturimi, të folurit publik, lartësia, hapësira të mbyllura, etj.) dhe forcimin e aftësive të komunikimit si dhe simulim direkt audio-vizuel të valëve elektromagnetike të trurit me ndihmën e aparaturës Mind World Super Exclusive e cila mundëson relaksim më të shpejtë, përmirësimin e disponimit, trajtimin e pagjumësisë si dhe forcimin e fokusit, koncetrimin gjatë të mësuarit dhe sinkronizimin e hemisferës së majtë dhe të djathtë të trurit.
Fushat me eskpertizë të veçantë korporative – menaxhimi i stresit, trajnim për qëndrim të sigurtë në komunikim dhe negociata, intelegjencë emocionale për forcimin e udhëheqjes dhe motivimit, zgjidhja e konflitkeve, si dhe forcimin e aftësive të veçanta individuale drejtuese.
Zbatim i programeve individuale dhe grupore për trajnim profesional psikologjik të atletëve.
Edukator dhe mentor i trajnimieve të specializuara të stafit profesional në psikoterapisë për sjellje kogitive.

Përveç asaj që i përmbush shumicën e standardeve shkencore dhe praktike të profesionit tim, vazhdoj të jem e angazhuar në mënyrë aktive për zhvillimin tim profesional të vazhdueshëm. Shkëmbimin e përvojës profesionale e bëj me mbajtjen e trajnimeve dhe kërkimeve shkencore në vend dhe jashtë vendit.

Koordinatore ndërkombëtare e Shoqatës së Republikës së Maqedonisë për Psikoterapi për sjellje Kognitive.

Koordinatore ndërkombëtare e Shoqatës së Republikës së Maqedonisë pë Psikoterapi.

Anëtare aktive e Bordit Shkencor të Shoqatës Evropiane për Psikoterapi për sjellje Kognitive

Shkollimi

Akreditim nga Shoqata Britanike për Psikoterapi të Sjelljes Kognitive (BABCT) për edukator dhe mbikëqyrës

Specializim në Psikiatri; Univerziteti St. Ciril dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë

Master dhe Subspecializim në Psikoterapi të Sjelljes Kognitive; Univerziteti Dundee, Skoci, Britani e Madhe (Bursat Chevening)

Doktor i Mjekësisë, Univerziteti St. Ciril dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë