• E hën-Pre 9.00-17.00 Risto Shishkov 39
              

Psikiatria

Shërbimet psikiatrike përfshijnë diagnozën e duhur, trajtimin, rehabilitimin dhe parandalimin e problemeve që lidhen me shëndetin psikologjik (mendor). Shërbimet përfshijnë psihodijagnostika (duke përfshirë teste psikologjike) për të bërë një diagnozë të saktë, në mënyrë për të hyrë në trajtimet e duhura individuale bazuar.

Diagnozën dhe trajtimin e: çrregullime ankthi, depresioni, çrregullime të somatoform (hypochondria), çrregullimi obsesiv kompulsiv, çrregullimi i stresit post traumatike, përgjithësuar ankisozno crregullimi, crregullimi bipolar, mosfunksionim seksual, etj (fobi specifike, sulme paniku, fobi sociale)